Aanmelden

Aanmelden voor een cursus, workshop of individuele weefbegeleiding kan mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.  U wordt dan voorlopig ingeschreven en u krijgt een inschrijfformulier toegestuurd. Voor een definitieve inschrijving dient het  inschrijfformulier ingevuld ontvangen te zijn.

  • Het adres is: Weefgoed Winsum, Leliestraat 12, 9951 GH Winsum
  • Het e-mailadres is : info@weefgoed.nl
  • U kunt ook bellen: (0595) 44 30 62

Ook voor (andere) vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen  met Hilda Ham, docent en gastvrouw van  Weefgoed Winsum