Welkom!

Weven in de tuin

Weven in de tuin

Atelier Weefgoed Winsum is een kleinschalig, kleurrijk weefcentrum in Noord-Groningen.  Weefgoed verzorgt cursussen getouwweven, workshops, creatieve zomerweefweken en weeflessen op maat.  In de lessen is niet alleen aandacht voor de technische vaardigheden van het weven, maar ook voor de expressieve kant: hoe kun je je eigen ideeën vormgeven. In zowel praktische als kunstzinnige werkstukken kunt u uw kennis en vaardigheden op een persoonlijke manier toepassen.

Hilda Ham

Hilda Ham in het atelier

Docente en gastvrouw is Hilda Ham, bevoegd docente beeldende vorming en weven.  Soms wordt, vooral bij bijzondere projecten, samengewerkt met gastdocenten en/of vrijwillige medewerkers.

Klik voor het cursusoverzicht >>

Corona-maatregelen zomer 2020:                  Volgens RIVM-richtlijnen is het atelier niet geschikt voor cursusgroepen van 5 – 8 personen. De 1,5 meter-norm is niet haalbaar en niet werkbaar. Met de zomercursisten is afgesproken dat er vanaf juli wel in groepjes van 2 – 3 personen gewerkt kan worden. Ook de B&B kan vanaf juli weer geboekt worden. Na de zomer bekijken we hoe de stand van zaken is.