Welkom!

Weven in de tuin

Weven in de tuin

Atelier Weefgoed Winsum is een kleinschalig, kleurrijk weefcentrum in Noord-Groningen.  Weefgoed verzorgt cursussen getouwweven, workshops, creatieve zomerweefweken en weeflessen op maat.  In de lessen is niet alleen aandacht voor de technische vaardigheden van het weven, maar ook voor de expressieve kant: hoe kun je je eigen ideeën vormgeven. In zowel praktische als kunstzinnige werkstukken kunt u uw kennis en vaardigheden op een persoonlijke manier toepassen.

Hilda Ham

Hilda Ham in het atelier

Docente en gastvrouw is Hilda Ham, bevoegd docente beeldende vorming en weven.  Soms wordt, vooral bij bijzondere projecten, samengewerkt met gastdocenten en/of vrijwillige medewerkers.

Nieuws, juni 2022

Vooraankondiging expositie
Van 1 t/m 31  juli 2022 exposeert Hilda Ham haar weefwerk in de grote kerk van Zeerijp.  Samen met Wim de Boer uit Winsum, keramiek,
Adres:  Jacobuskerk, Borgweg 11, Zeerijp
Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, Op zondag vanaf 11 uur.
Op zaterdagmiddag 9 en zondagmiddag 24 juli is Hilda Ham in de kerk aanwezig om haar werk toe te lichten.

Nieuws.  Maart 2022.
Na corona zijn de lesgroepen weer gestart. Twee groepen van 7 weefsters komen dit  voorjaar nog twee keer bij elkaar om aan het thema: weef een weefpronkrol in 6 delen, te werken. Daarbij worden  technische en beeldende mogelijkheden onderzocht, bindingstekeningen en ideeën aangereikt, ontwerpen besproken en wordt geleerd hoe je je werstukken planmatig kunt aanpakken.

Na de zomer gaan deze lesgroepen  verder met een wat andere aanpak.  Beide groepen komen dan op afgesproken data bij elkaar op besloten Weefgoed-contactdagen. Geen echte lessen, maar een opzet  waarbij het samenkomen en contact houden centraal staan. Het  bespreken van elkaars plannen, ontwerpen en werkstukken krijgt ruim aandacht. Inspiratie krijgen en ideeën opdoen kunnen helpen bij een weefproces. Informatie van elkaar kan verhelderend werken, evenals het uitwisselen van expositie- en museumbezoek. Weeftijdschriften en -boeken kunnen worden ingezien en het is mogelijk te kopiëren.  Bindingstekeningen en lesbrieven kunnen worden aangereikt en weefgarens uitgezocht en gekocht.

Naast deze besloten bijeenkomsten is er voortaan elke eerste vrijdag van de maand ‘Open Atelier’  voor iedereen; voor informatie, inspiratie en overleg.  Ook voor het lenen van weefgereedschappen en het kopen van weefgarens. Open van 14.00 – 16.00 uur, behalve in de schoolvakanties. Lukt vrijdags niet, dan is een andere afspraak maken ook mogelijk.

Afbouwen van de Weefgoed activiteiten
Na 25 jaar als docent en gastvrouw het gezicht van Weefgoed Winsum te zijn geweest, vind ik het tijd om te beginnen met het afbouwen van mijn Weefgoed-activiteiten. Ik ben inmiddels 75 en er aan toe om het wat rustiger aan te doen. Bovendien wil ik de komende tijd graag meer aandacht  besteden aan eigen weefwerk. Zo staat er voor juli 2022 een weefexpositie van mijn werk op stapel, samen met keramist Wim de Boer, in de grote kerk van Zeerijp.
Met ingang van zomer 2022 ga ik een deel van mijn werkzaamheden afstoten, nl. het lesgeven en het organiseren van de zomerweefweken.  In de besloten Weefcontactdagen houd ik met de bestaande lesgroepen contact (zie hierboven). Voor oud-cursisten en andere belangstellenden zijn er de Open Ateliermiddagen. Zo kan Weefgoed de komende jaren toch een plek blijven voor weefontmoeting en -contact.
Informatie over bestaande lessen en workshops blijft ter informatie nog een poosje op de website staan. Belangstellenden die me in het afgelopen jaar benaderd hebben voor een activiteit kunnen me daarover bellen of mailen voor overleg.
Hilda Ham