Welkom!

Weven in de tuin

Weven in de tuin

Atelier Weefgoed Winsum is een kleinschalig, kleurrijk weefcentrum in Noord-Groningen.  Weefgoed verzorgt cursussen getouwweven, workshops, creatieve zomerweefweken en weeflessen op maat.  In de lessen is niet alleen aandacht voor de technische vaardigheden van het weven, maar ook voor de expressieve kant: hoe kun je je eigen ideeën vormgeven. In zowel praktische als kunstzinnige werkstukken kunt u uw kennis en vaardigheden op een persoonlijke manier toepassen.

Hilda Ham

Hilda Ham in het atelier

Docente en gastvrouw is Hilda Ham, bevoegd docente beeldende vorming en weven.  Soms wordt, vooral bij bijzondere projecten, samengewerkt met gastdocenten en/of vrijwillige medewerkers.

Klik voor het cursusoverzicht >>

Corona-maatregelen:  Volgens RIVM-richtlijnen is in het atelier de 1,5 meter-norm is niet altijd haalbaar en werkbaar. Daarom zijn de lesgroepen (voorlopig) gesplitst in groepjes van 2 – 4 personen.
Bovendien is er vanaf september weer elke vrijdagmiddag (behalve in de schoolvakanties) van 13.30 – 14.30  ‘Open Atelier’,  voor ontmoeting, informatie, inspiratie, garenverkoop, lezen van weeftijdschriften, lenen van weefgereedschappen enz.
Individuele hulp met strippenkaart kan vrijdags vanaf 15.00 uur of op een andere dag en tijd. Graag van tevoren afspreken.